Charakterystyka i opis

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że na rynku wydawniczym ukazała się książka autorstwa Zygmunta Trześniowskiego pt. „Jak odkryć ropę naftową – wykrywanie i monitorowanie węglowodorów metodami sejsmicznymi”. Honorowym patronem publikacji jest prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki z AG-H w Krakowie. Szeroki zakres tematyki, od historii odkryć naftowych oraz zastosowania badań sejsmicznych w poszukiwaniach węglowodorów, poprzez monitorowanie podziemnych zbiorników ropy i gazu, inżynierię złożową, aż po poszukiwania wód geotermalnych i nawigację satelitarną sprawia, że publikacja ta jest doskonałym źródłem uzupełnienia informacji z tych dziedzin. Stanowi doskonałe kompendium profesjonalnej wiedzy zarówno dla doświadczonych specjalistów, od lat stykających się w swoim życiu zawodowym z problematyką poszukiwań węglowodorów, pracowników biur oraz urzędów państwowej i samorządowej administracji geologicznej, górniczej i środowiskowej, jak i dla analityków finansowych i giełdowych zajmujących się sektorem paliwowo-energetycznym. Książka obejmuje tematykę:


  • perspektyw i metod poszukiwań surowców energetycznych w Polsce,
  • monitoringu podziemnych magazynów ropy i gazu oraz inżynierii złożowej,
  • sejsmiki wielowymiarowej w aspekcie metodycznym, technicznym i ekonomicznym,
  • historii odkryć naftowych w Polsce i na świecie z wykorzystaniem sejsmiki,
  • GIS, geodezji i nawigacji satelitarnej,
  • sprzętu i usług dla celów poszukiwawczych.
Autor, członek międzynarodowych stowarzyszeń geofizyków, wnikliwie analizując światowy rynek poszukiwań sejsmicznych w odniesieniu do polskich firm poszukiwawczych (tereny perspektywiczne, kierunek rozwoju metod geofizycznych, podział rynku usług sejsmicznych, reakcje rynku na ceny ropy i sytuację polityczną itd.), umożliwia oszacowanie ich pozycji na tym rynku i potencjału rozwoju. Ze wstępu:

„Rozwój współczesnej cywilizacji opiera się na wykorzystaniu dwóch podstawowych surowców naturalnych, jakimi są ropa naftowa i gaz ziemny. Firmy naftowe angażują olbrzymie fundusze na poszukiwanie nowych złóż tych kopalin. Pod względem perspektywiczności i zasobności w ropę naftową i gaz ziemny Polska nie należy do światowych potentatów. Krajowe złoża gazu ziemnego pokrywają około 1/3, a ropy naftowej jedynie kilka procent, naszego zapotrzebowania, zaś reszta pochodzi z importu. Dlatego mając na względzie strategiczne bezpieczeństwo państwa, jak również z przyczyn komercyjnych, stale prowadzone są poszukiwania nowych krajowych złóż tych surowców. Posiadanie własnych zasobów jest zasadne również z punktu widzenia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Sejsmika jest również znakomicie sprzedającą się usługą na rynkach zagranicznych oferowaną firmom naftowym, inwestującym w poszukiwania węglowodorów. Podstawowym rynkiem dla sejsmiki od wielu lat jest Bliski Wschód i Afryka Północna. Na początku trzeciego tysiąclecia za obiecujące dla poszukiwań należy uznać rejony: Morza Kaspijskiego (nazywane „Zatoką Perską XXI wieku”), Syberii, Afryki Środkowej i Brazylii. W zależności od koniunktury na światowym rynku naftowym zmienia się wysokość i kierunek przepływu nakładów na badania sejsmiczne. Najbardziej efektywnym sposobem poszukiwania węglowodorów są badania sejsmiczne i dotychczas nikt na świecie nie wynalazł lepszej metody…”.

Serdecznie zapraszając do zakupu życzymy miłej lektury.