VII Międzynarodowa Konferencja NAFTA I GAZ 2009PATRONAT HONOROWY
SPONSOR KONFERENCJI
PARTNER KONFERENCJI
ORGANIZATOR
PARTNER OGRANIZACYJNY
PATRONI MEDIALNI


Szanowni Państwo,


Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VII Międzynarodowej Konferencji NAFTA I GAZ 2009, która odbędzie się w dniach 23 - 24 września br. w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1 w Warszawie.

Konferencja NAFTA I GAZ 2009 towarzyszy już od siedmiu lat największym targom przemysłu naftowego i gazownictwa NAFTA i GAZ, które w tym roku organizowane są już po raz czternasty.

Bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikacja zaopatrzenia w surowce, Rosja a Polska, zmiany i tendencje w sposobach i technologiach poszukiwania, wydobycia, przetwarzania, magazynowania transportu, dystrybucji, handlu, obrotu, marketingu i promocji paliw płynnych i gazowych oraz surowców energetycznych, usługi konsultingowe, prawne i finansowe dla branży ropy i gazu to tylko niektóre z aktualnych problemów, które zostaną poruszone w czasie tegorocznej konferencji.

Program „Polityka energetyczna Polski do roku 2030” stanowi okazję do głębszej analizy – oceny stanu bieżącego, nakreślenia perspektyw rozwoju rynku i jego potrzeb oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie jak rosnącym potrzebom rynku sprostać.

Konferencja NAFTA I GAZ 2009 gromadząc specjalistów ze środowisk zainteresowanych rozwojem rynku naftowego i gazowego stanowi doskonałe forum dla wymiany najnowszych informacji i osiągnięć technicznych branży. Pozwala także ocenić kondycję i znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarczego Polski i regionu.

Seminaria, wykłady i panele dyskusyjne Konferencji służą nie tylko integracji środowiska ale także tworzeniu pozytywnego oddziaływania wokół strategicznych rozwiązań dla polskiego sektora paliw i energii. Szczyt będzie miejscem spotkań kluczowych osób zarówno z rządu, handlu jak świata nauki a także przedstawicieli „upstreamu” i „downstreamu”.

Do kogo skierowana jest konferencja:
 • Prezesi, dyrektorzy i managerowie firm z sektora paliw płynnych i gazowych oraz energii
 • Przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za nadzór, restrukturyzację i prywatyzację sektora paliwowego w Polsce
 • Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych
 • Specjaliści branży naftowo - gazowniczej z Polski i zagranicy związani w poszukiwaniami, wydobyciem, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportem, dystrybucją, handlem, obrotem i marketingiem oraz promocją nafty i gazu oraz ich produktów
 • Przedstawiciele zakładów i spółek gazowniczych oraz spółek dystrybucji gazu
 • Przedstawiciele rafinerii, koncernów petrochemicznych i sieci paliwowych
 • Przedstawiciele dużych instytucjonalnych odbiorców gazu (przemysł chemiczny, ciężki, hutnictwo, energetyka i ciepłownictwo)
 • Analitycy rynku ropy i gazu
 • Przedstawiciele banków i instytucji finansowych
 • Pracownicy kancelarii prawnych i firm konsultingowych
 • Pracownicy firm dostarczających sprzęt, usługi i technologie dla branży paliw i energii
 • Dziennikarze zajmujący się problematyką gospodarczą
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. W tym czasie, w żadnym innym miejscu w Polsce nie będzie możliwości spotkania tak dużej liczby wpływowych osobistości z sektora nafty i gazu.


Z poważaniem,

Marcin Żupnik
Dyrektor Zarządzający