Nowoczesne metody projektowania badań sejsmicznych 3D - Mike Galbraith będzie szkolił w Polsce!ORGANIZATORZY

Szanowni Państwo

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w 15. rocznicę rozpoczęcia badań sejsmicznych 3D w Polsce do naszego kraju z krótkim cyklem wykładów i szkoleń przyjeżdża dr Mike Galbraith, twórca jednego z pierwszych i najbardziej popularnego na świecie oprogramowania do projektowania trójwymiarowych badań sejsmicznych.

Dr Mike Galbraith jest twórcą oprogramowania do projektowania badań sejsmicznych 3D o nazwie OMNI WORKSHOP i przetwarzania danych sejsmicznych VISTA 2D/3D/VSP, będących cenionym narzędziem geofizyków we wszystkich firmach sejsmicznych na świecie, w kluczowych firmach poszukiwawczych, koncernach naftowych i firmach zajmujących się magazynowaniem gazu ziemnego i ropy naftowej w złożach. Pierwszy program do projektowania sejsmiki 3D napisał już w 1985 roku, a w 1987 roku założył firmę Seismic Image Software Ltd., która obecnie jest częścią firmy GEDCO, a on jej wiceprezesem. Jest autorem wielu pozycji książkowych i artykułów oraz cenionym wykładowcą na licznych szkoleniach na temat projektowania badań sejsmicznych 3D, teorii przetwarzania sygnału, migracji 3D.

W Polsce już kilkakrotnie prowadził szkolenia z zakresu projektowania badań sejsmicznych w Krakowie, Warszawie i Toruniu. Tym razem poprowadzi szkolenie połączone z warsztatami w Krakowie:
- 2 czerwca: na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, al. Mickiewicza 30, w budynku A-0, warsztaty na temat: "Nowoczesne metody projektowania badań sejsmicznych 3D" w zastosowaniu do poszukiwań ropy i gazu, sejsmiki wysokorozdzielczej 3D i w zastosowaniach niekonwencjonalnych, jak budowa i monitorowanie magazynów gazu oraz kolektorów CO2 i SO2.
- 3 czerwca: w świetlicy Geofizyki Kraków Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 3, szkolenie na temat: "Zaawansowane metody projektowania badań sejsmicznych z wykorzystaniem systemu OMNI Workshop", dla użytkowników systemu.

Szkolenie i warsztaty skierowane są dla firm i instytucji z n/w branż:
  • sejsmika 3D i 4D;
  • poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego;
  • poszukiwania wód geotermalnych i minerałów (miedź);
  • budowa i monitoring podziemnych magazynów gazu (PMG) oraz ropy naftowej;
  • monitoring podziemnych kolektorów CO2 i SO2, tektonika solna;
  • instytucje monitorujące wydobycie i zasoby paliw węglowodorowych i minerałów;
  • przyznawanie koncesji poszukiwawczo - wydobywczych i na magazynowanie gazu i ropy naftowej (Ministerstwo Środowiska), PIG, IG, IGNiG, uczelnie i ośrodki naukowo - badawcze;
  • sejsmika w zastosowaniach niekonwencjonalnych.
Organizatorem szkolenia jest firma REF TEK Canada, działając we współpracy z magazynem pt. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE oraz Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Obydwa szkolenia będą odbywały się w godzinach od 9.30 do 15.30.

Zainteresowani mogą uzyskać na stronie www.media2.com.pl/szkolenie szczegółowe informacje na temat programu szkoleń, sposobu rezerwacji miejsc, wysokości opłat i pobrać potrzebny formularz. Zapisy i wpłaty będą przyjmowane do dnia 23 maja włącznie. Ilość uczestników jest ograniczona. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu.

Marcin Żupnik
Dyrektor Zarządzający