Kontakt

WYDAWCA

Agencja Reklamowo – Wydawnicza media2
al. 29 Listopada 130/ 509-510
31-406 Kraków

Dyrektor Zarządzający:

Marcin Żupnik
tel. 12 378 33 00, faks 12 378 33 33
tel. kom. 504 230 370
e-mail: marcin.zupnik@media2.com.pl

Marketing i reklama:

Iwona Kipiel
Specjalista ds. marketingu

Katarzyna Stawarz
Specjalista ds. marketingu

tel. 12 378 33 00, faks 12 378 33 33
e-mail: marketing@media2.com.pl


REDAKCJA

Redaktor Naczelny:

Jolanta Trześniowska
e-mail: jolanta.trzesniowska@media2.com.pl

Zespół:

Maja Rozkut
Anna Wildestein
Janusz Dubis
Marek Figiel
Marek Nowacki
Bogusław Zator
Krzysztof Wiśniewski
Jacek Zubrzycki
e-mail: redakcja@media2.com.pl

Prenumerata:

e-mail: prenumerata@media2.com.pl