Gaz-System zbuduje gazociąg zasilający nowy blok Elektrociepłowni Żerań

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji EC Żerań-Tłocznia Rembelszczyzna. Inwestycja umożliwi przesył gazu ziemnego do powstającego bloku gazowo-parowego, który zastąpi węglowe kotły parowe i znacząco obniży emisje zanieczyszczeń. W ten sposób zostanie zwiększone bezpieczeństwo energetyczne stolicy, a jej mieszkańcy odczują poprawę jakości powietrza.

10-kilometrowy odcinek gazociągu o średnicy 500 mm znajdzie się na terenie dwóch gmin: Nieporęt i Białołęka. Jego trasa będzie przebiegać od Tłoczni w Rembelszczyźnie przez Białołękę wzdłuż Kanału Żerańskiego do Elektrociepłowni Żerań. Znajdujący się około 1,5 m pod ziemią gazociąg będzie omijał tereny mieszkaniowe i nie będzie kolidował z istniejącą zabudową. Budowa instalacji rozpocznie się w 2017 r. i będzie trwała około dwóch lat. Inwestycja zostanie podzielona na odcinki, aby zmniejszyć uciążliwość dla otoczenia.

Gazociąg został zaprojektowany w taki sposób, aby nie tylko nie kolidował z osiedlami mieszkalnymi, ale również by w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko. W związku z niezbędną wycinką drzew Gaz-System dokona nasadzeń zastępczych 5 000 sztuk drzew określonych gatunków (lipa, klon jawor, dąb oraz gatunki biocenotyczne: grusza dzika, jabłoń dzika, głóg) na terenie dzielnicy Białołęka. Ponadto na terenie Nadleśnictwa Jabłonna zostanie zadrzewiony obszar 2,2 ha w ramach rekompensaty za ścięte krzewy.
Po zakończeniu budowy gazociągu teren nad Kanałem Żerańskim zostanie doprowadzony do stanu sprzed inwestycji. - "Jesteśmy otwarci na dialog z mieszkańcami i władzami samorządowymi w sprawie ostatecznego kształtu rewitalizacji. W najbliższym czasie planujemy konsultacje społeczne w tej sprawie" - mówi Monika Bończa-Tomaszewska, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Gaz-System .

Uruchomienie bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Żerań, której właścicielem jest PGNiG Termika, nastąpi w 2019 r. Blok będzie zużywał ok. 0,6 mld m3 gazu ziemnego rocznie dostarczanego gazociągiem z Tłoczni w Rembelszczyźnie. Taka ilość pozwoli na produkcję 3 mln MWh energii elektrycznej, która wystarczy na zaspokojenie potrzeb 650 tys. mieszkań. Dzięki budowie nowego bloku nastąpi redukcja emisji o połowę pyłu, o 60 proc. dwutlenku siarki oraz o 30 proc. tlenków azotu. Dla mieszkańców okolicy przestawienie elektrociepłowni na paliwo gazowe będzie oznaczało również zmniejszenie uciążliwości związanych z transportem - rocznie liczba wagonów z węglem zmniejszy się o ok. 17 tys., zaś ciężarówek o ok. 4,5 tys.

Źródło: CIRE, 03.09.2017 r.