Mimo obaw o ceny gazu USA będą eksportować LNG

Dwunastu amerykańskich senatorów Partii Demokratycznej zwróciło się do sekretarza ds. energii Ernesta Moniza z wnioskiem o zwolnienie tempa wydawania zezwoleń na eksport LNG. Zdaniem amerykańskich ekspertów jest mało prawdopodobne, aby departament zmienił politykę szybkiego wydawania zezwoleń na nowe projekty eksportu amerykańskiego LNG.

- Departament Energii zatwierdził znaczący wolumen eksportu LNG i nadal to robi w zastraszającym tempie - piszą w liście do szefa departamentu senatorowie Partii Demokratycznej. Senatorowie, którzy podpisali się pod listem reprezentują stany, które nie zaliczają się do grona regionów o największym potencjale wydobywczym, jak Minnesota, Massachusetts czy Kalifornii.

Senatorowie proszą w liście o spowolnienie procesu wydawania zezwoleń. W ich ocenie byłoby to rozsądny ruch, zaś już wydane decyzje powinny podlegać dodatkowej ocenie.

Departament ds. energii wydał zezwolenia na eksport LNG o wolumenie 1.41 mld m³ dziennie do krajów, które mają umowy o wolnym handlu (FTA) z USA. Zezwolenia na eksport LNG do krajów, które nie mają umowy wynoszą 407 tys. m3.

Zdaniem senatorów wysoki poziom eksportu LNG z USA może podnieść krajowe ceny gazu, co zaszkodzi konsumentom i przemysłowi, którzy opiera się na gazie i energii elektryczną. Może również wyrządzić szkody stanom, które nie zaliczają do obszarów, gdzie wydobywa się najwięcej gazu ziemnego w USA. Jak przypomina agencja Argus, departament wielokrotnie mówił, że to światowy rynek powinien zdecydować o losie poszczególnych projektów LNG.

Komisja FERC (Federal Energy Regulatory Commission) działająca w ramach Departamentu ds. Energii wydaje zezwolenia na eksport LNG do krajów, które nie mają podpisanej umowy o wolnym handlu z USA. Ocenia ona, czy eksport surowca nie zaszkodzi krajowi. Koszty całego procesu wycenianie są na ok. 100 - 150 mln dol.

Według analiz departamentu z grudnia zeszłego roku eksport LNG w wielkości 566 tys. m3 gazu lub większy przyniósłby korzyści dla USA. Zmniejszyłby podaż surowca na rynku i w nieznaczny sposób przełożyłby się na wysokość cen surowca.- Biorąc pod uwagę, że ustawa energetyczna ma przyspieszyć wydawanie zgód i że przeszła przez Senat głosami 85 za do 12 przeciw, jasnym jest, że funkcjonuje ponadpartyjne poparcie dla eksportu LNG - powiedział Charlie Riedl, dyrektor wykonawczy Washington, DC. To grupa przemysłowa skupiająca eksporterów skroplonego gazu ziemnego.

Terminal Sabine Pass firmy Cheniere Energy pod koniec lutego jako pierwszy w USA rozpoczął eksport amerykańskiego LNG. Kolejne cztery terminale mają rozpocząć prace w latach 2018 - 2019.

Źródło: BiznesAlert, 09.09.2017 r.