Ogólnopolskie Forum „Bezpieczna Maszyna”

W dniu 6 grudnia 2016 r. miała miejsce w Gliwicach III edycja Ogólnopolskiego Forum „Bezpieczna Maszyna”. Tegoroczne spotkanie zagościło w murach Politechniki Śląskiej i zgromadziło ponad 110 słuchaczy zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.

Uczestnikami Forum byli m.in.: projektanci, konstruktorzy, producenci, dostawcy i użytkownicy maszyn, a także służby bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, pracodawcy i osoby odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy. Swoją obecnością zaszczycili nas również inspektorzy PIP oraz pracownicy i studenci Politechniki.

Organizatorami wydarzenia były firmy Elokon, Panasonic i Astat , natomiast Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego.

Rolę konferansjera objął Pan Jarosław Moczak z firmy Panasonic, który poprowadził uczestników Forum przez cykl wykładów z zakresu:

- Europejska i polska koncepcja bezpieczeństwa maszyn
- Jak bezpiecznie modernizować maszyny
Prelegent: mgr inż. Tomasz Otrębski, Elokon Polska Sp. z o.o.

- Ocena ryzyka jako narzędzie inżynierskie przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
- Bezpieczeństwo w układach sterowania maszyn
Prelegent: mgr inż. Mariusz Głowicki, Elokon Polska Sp. z o.o.

- Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu nadzoru rynku
- Inspekcja pracy w zakładach pracy
Prelegent: mgr inż. Włodzimierz Łabanowski , Nadinspektor OIP w Olsztynie

- Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
Prelegent: mgr inż. Piotr Fetraś, Panasonic Electric Works Polska Sp. z o.o.

- Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn
Prelegent: mgr Paweł Kędzierski, Astat Sp. z o.o.

Tematyka wykładów i wiedza przekazana w trakcie Forum, została uznana przez uczestników, za przydatną, ułatwiającą planowanie i wykonywanie codziennych obowiązków w pracy.

Wyjątkowo zróżnicowane grono odbiorców zaowocowało bardzo żywą dyskusją ,wymianą doświadczeń i opinii, a tym samym możliwością spojrzenia na zagadnienie bezpieczeństwa maszyn w szerszym spektrum.

Forum zakończyła bardzo ożywiona dyskusja z aktywnym udziałem ze strony uczestników , która zaowocowała konkluzją o konieczności ujednolicenia podejścia w zakresie modernizacji maszyn.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły następujące wydawnictwa: APA, ATEST, Industrial Monitor, SUR, Utrzymanie Ruchu, Elektro-Systemy, Packaging Polska, ALERT BHP, Elektroinstalator, Nowoczesne Technologie w Przemyśle, Inżynieria Utrzymanie Ruchu.

Wobec ogromnego zainteresowania tematem, już dziś zapraszamy Państwa na przyszłoroczną IV edycję Forum „Bezpieczna Maszyna” i inne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Astat Sp. z o.o.

Źródło: Organizator