Prenumerata

Szanowni Państwo,

Pragnę Państwa zachęcić do zaprenumerowania dwumiesięcznika pt. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE. Magazynu o rynku oraz o produktach, usługach i technologiach dla przemysłu nafty, gazu i energii. Subskrypcja pisma pozwoli Państwu na stały i regularny dostęp do informacji, artykułów, analiz, komentarzy, przeglądów i raportów publikowanych na łamach naszej gazety.

WYŁĄCZNIE DLA PRENUMERATORÓW DOSTĘPNE BĘDĄ:
 • PEŁNE ARCHIWUM INTERNETOWE
 • DODATKOWE INFORMACJE, ANALIZY, ARTYKUŁY, PRZEGLĄDY I RAPORTY
Poruszana na łamach magazynu tematyka to m.in.:
 • Ekonomiczne aspekty poszukiwań, wydobycia i wytwarzania paliw i energii
 • Paliwa węglowodorowe (paliwa silnikowa i LPG, gaz ziemny, LNG i CNG )
 • Poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego (shale gas) i ściśniętego (tight gas)
 • Budowa i eksploatacja kopalń i magazynów ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Metody przetwarzania i przechowywania paliw płynnych i gazowych
 • Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego oraz surowców energetycznych
 • Prognozy wydobycia i zużycia ropy i gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej
 • Handel i obrót paliwami i energią
 • Energetyka konwencjonalna, odnawialna i atomowa
 • Budownictwo specjalistyczne i przemysłowe
 • Przemysł elektroenergetyczny, petrochemiczny, chemiczny, naftowy i gazowniczy
 • Transport, dystrybucja, logistyka i spedycja
 • Metody przesyłu i rozliczania paliw płynnych i gazowych oraz energii elektrycznej i cieplnej
 • Liczniki i systemy opomiarowania, technologie transmisji danych, AMR, inteligentne opomiarowanie paliw i energii
 • Systemy automatyki, sterowania, wizualizacyjne, bilingowe i rozliczeniowe
 • Systemy informatyczne dedykowane, GIS i paszportyzacja sieci
 • Optymalizacja produkcji i zużycia paliw i energii
 • Metody i techniki marketingu, promocji i sprzedaży
 • Rury i armatura przemysłowa
 • Odbiorcy produktów finalnych
 • Analizy i tendencje rynkowe w kraju i na świecie
 • Usługi prawne, finansowe i doradcze
 • Produkty, urządzenia, usługi i technologie dla firm z branży nafty, gazu i energii
Serdecznie zapraszając do prenumeraty życzę miłej lektury.

Z poważaniem,

Marcin Żupnik
Dyrektor Zarządzający

Cena subskrypcji magazynu wynosi 59,40 zł brutto/ 1 egzemplarz na rok (6 wydań w roku). Prosimy o informowanie nas o zamiarze zaprenumerowania naszego pisma drogą e-mailową, pocztową lub faxem posługując się formularzem zamówieniowym do pobrania.

Do prenumeraty zagranicznej dolicza się koszty wysyłki, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.

Sposoby zamówienia prenumeraty:
 • pocztą: redakcja magazynu NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE, al. 29 Listopada 130/ 509-510, 31-406 Kraków
 • faksem: 12 378 33 33
 • internetem: prenumerata@media2.com.pl

Formularz zamówienia prenumeraty  Formularz zamówienia prenumeraty