Niewątpliwie idea modelowania informacji o budowli (BIM, Building Information Modeling) staje się coraz bardziej popularna. W ciągu ostatnich lat stała się konkretnym sposobem na lepsze zarządzanie i kontrolę inwestycji.

 

W Europie są już wprowadzane odpowiednie regulacje prawne, zalecające korzystanie z narzędzi elektronicznych wspierających tę technologię. W Polsce BIM zaczyna być mocno widoczny, zwłaszcza w budownictwie kubaturowym i mimo, że jest jeszcze wiele do zrobienia, pewne jest, że już niedługo BIM stanie się standardem.

 

Koncepcja BIM, która pierwotnie powstała jako udoskonalenie wyłącznie technologii projektowania budynków, dzisiaj jest postrzegana jako remedium na te wyzwania i sposób na usprawnienie ogółu działalności przedsiębiorstw we wszystkich sektorach branży budowlanej. BIM należy traktować jako oparte na współpracy, interdyscyplinarne i skupione wokół modelu podejście do usprawnienia działalności danej organizacji. BIM skupia się bezpośrednio na usprawnieniu projektowania, budowy i zarządzania cyklem życia wszystkich obiektów budowlanych, a odbywa się to przez wplecenie procesów, standardów i technologii modelowania zintegrowanego w cały ten cykl – od wykonania projektu do eksploatacji i zarządzania obiektem.

 

Chociaż transformacje to nic nowego, przemiana, której jesteśmy dziś świadkami dzięki technologii BIM, stawia przed branżą szereg nowych i wyjątkowych wyzwań, które wynikają w głównej mierze ze złożoności technicznej, harmonogramów i finansowania projektów infrastrukturalnych. W przypadku sektora infrastruktury, BIM może zmienić sposób w jaki pracują i współdziałają przy projektach właściciele, wykonawcy, projektanci, planiści i wiele innych osób.

 

W technologii BIM, w odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych, najważniejsza jest informacja, jej sprawny przepływ oraz możliwość wykorzystania tej informacji na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od koncepcji, po projektowanie, wykonawstwo i eksploatację wybudowanych obiektów. Przepływ informacji jest szczególnie istotny w projektach infrastrukturalnych, ponieważ koszt jej przetwarzania i stopień skomplikowania jest bardzo duży.

 

Efektem stosowania BIMu jest model, który jest znacznie lepszym nośnikiem informacji niż opis czy płaski rysunek, a może być jeszcze wzbogacany o dane pochodzące z pomiarów terenowych, informacje o istniejącej infrastrukturze czy budynkach i innych. Model pozwala na dwustronną komunikację. To nie jest tylko miejsce, w którym gromadzimy dane, ale również miejsce, z którego je wyciągamy. To samo dotyczy wizualizacji, harmonogramów, czy kosztorysów, gdzie występuje dwustronna komunikacja z modelem na każdym etapie inwestycji.

 

Mariusz Kowalski

Źródło: Aplikom

 

BIM w infrastrukturze
30 listopada 2017