Piotr Michał Jarosz

Prezes Zarządu PMJ Sp. z o.o.

 

Za sprawą komputerów PC oraz oprogramowania CAD/CAM/CAE dokonała się ponad 20 lat temu wielka rewolucja w projektowaniu konstrukcji budowlanych. Dzięki zastąpieniu desek kreślarskich i kalkulatorów technologią komputerową znacząco skrócił się proces projektowy oraz spadł koszt projektów obiektów nietypowych.

 

Obecnie jesteśmy świadkami kolejnego milowego kroku w rozwoju technik projektowania - jest nim technologia BIM.Projekt wykonany w technologii BIM nie jest, tak jak w CAD tylko wizualną reprezentacją obiektów rzeczywistych, ale jest graficzną bazą danych tych obiektów. Baza ta może zawierać dowolne informacje, a w szczególności dotyczące cech materiałowych i funkcjonalnych oraz przede wszystkim mówiące o funkcji poszczególnych obiektów w całej strukturze.

 

Można wyliczyć wiele zalet projektowania konstrukcji w technologii BIM, ale w przypadku projektowania konstrukcji stalowych trzy najważniejsze z nich to:
1. Pełna kontrola kosztów realizacji na każdym etapie projektu.
2. Redukcja błędów projektowych i bardziej optymalne rozwiązania.
3. Lepsza koordynacja międzybranżowa i sprawniejsze zarządzanie zmianami.

 

W biurze projektowym PMJ konstrukcje stalowe są projektowane w technologii BIM z wykorzystaniem programu Tekla Structures Steel Detailing. Po wprowadzeniu modelu konstrukcji w programie Tekla jest on eksportowany do programu Dlubal RFEM, gdzie przeprowadzana jest analiza wytrzymałościowa. Zmiany konstrukcji dokonane w programie RFEM są zwrotnie eksportowane do programu Tekla.Proces wymiany informacji odbywa się bezpośrednio pomiędzy programami co eliminuje błędy projektowe polegające na rozbieżności pomiędzy modelem analitycznym i fizycznym.

 

W kolejnym etapie w programie Tekla jest generowana wstępna lista materiałowa oraz Layouty 2D, które wraz modelem 3D są przekazywane do koordynatora projektu m.in.w celu kontroli kolizji. Po potwierdzeniu poprawności modelu następuje dalsze detalowanie konstrukcji oraz projektowanie połączeń. Na zakończenie generowane są rysunki  warsztatowe i montażowe oraz ostateczne listy materiałowe, a także dane CNC do sterowania produkcją. Generowane dokumentacji warsztatowej w programie Tekla Structures Steel Detailing odbywa się automatycznie co eliminuje błędy polegające na rozbieżności pomiędzy modelem fizycznym a dokumentacją 2D.

 

mgr inż. Piotr Michał Jarosz

Prezes Zarządu
PMJ Sp. z o.o.

 

O autorze:

Projektant przemysłowych konstrukcji stalowych z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.  Absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale Budownictwa ze specjalizacją Teoria Konstrukcji.

BIM w projektowaniu konstrukcji stalowych
30 listopada 2017