Merytorycznym uzupełnieniem wystawy, która co dwa lata gromadzi w kieleckim ośrodku całą branżę gazowniczą będą konferencje i warsztaty.

 

Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS organizowane od początku we współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa  to  wyjątkowa okazja do spotkania w jednym miejscu ekspertów z branży gazowniczej, do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz nawiązania dobrych relacji biznesowych i handlowych. Mocnym merytorycznym uzupełnieniem nieco mniejszej niż przed pandemią wystawy będą konferencje i warsztaty.

 

W pierwszym dniu Targów branżowi specjaliści będą mogli wziąć udział w konferencji „Zielone Gazownictwo – wyzwania systemowe i technologiczne”. Poruszane podczas niej będą zagadnienia dotyczące: w pierwszej sesji „Wyzwań systemowych zielonego ładu” – znajdziemy tu Polski Zielony Ład, strategie: wodorowo-środowiskową, biometanową, metanową oraz Politykę Surowcową Państwa. Poznamy między innymi unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące funduszy. Tę sesję wspierały będą Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sesja numer dwa to szeroka prezentacja uwarunkowań technologicznych dla rynku gazu. Podczas sesji trzeciej uczestnicy będą mogli zapoznać się z wyzwaniami naukowymi dla sektora energii i gazu. Po każdej sesji odbędą się panele dyskusyjne na wyżej wymienione tematy.

 

Podczas kolejnego dnia Targów EXPO-GAS tradycyjnie już odbędą się warsztaty techniczne w zakresie standaryzacji. Zapraszamy do Targów Kielce od 15 do 16 września 2021 roku.

 

Program Targów EXPO-GAS 2021
(do pobrania po kliknięciu)

 

Branża gazownicza wraca
do Targów Kielce!
09 września 2021