Opatentowana technologia wzbudzania wieloczęstotliwościowego (MFT), zastosowana w przepływomierzach Promass Q,zapewnia, w czasie rzeczywistym, aktywną kompensacjębłędów pomiarowych powodowanych zagazowaniem cieczy. Zintegrowana diagnostyka oparta na technologii Heartbeat pozwala na weryfikację poprawności działania czujników, rur pomiarowych i przetwornika w trakcie prowadzonego procesu technologicznego. Według Endress+Hauser Heartbeat zapewnia niezrównane bezpieczeństwo instalacji i prowadzonego procesu.

 

Więcej informacji: www.pl.endress.com

 

Endress+Hauser, szwajcarski lider w dziedzinie pomiarów i automatyki kładzie duży nacisk na badania i rozwój. W 2016 roku inwestycje w obszar badań i rozwoju stanowiły prawie osiem procent przychodów firmy.

Nagrodę przyznano w uznaniu wyjątkowej dokładności pomiaru nawet w najtrudniejszych warunkach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów cieczy niejednorodnych i zagazowanych.

 

Szwajcarska Nagroda Technologiczna jest uznawana za najważniejszą nagrodę w dziedzinie innowacji i technologii w Szwajcarii. Endress+Hauser był jednym z dziewięciu finalistów spośród sześćdziesięciu kandydatów, którzy zostali wybrani do zaprezentowania swojego produktu lub innowacji technologicznych głównemu jury. Zwycięzcy zostali wybrani i nagrodzeni w obecności ponad tysiąca zaproszonych gości reprezentujących świat nauki i polityki Szwajcarii.

Nagroda Swiss Technology Award dla Endress+Hauser

 

Podczas odbywającego się 16 listopada br. Szwajcarskiego Forum Innowacji firma Endress+Hauser otrzymała nagrodę Swiss Technology Award w kategorii Lider Innowacji za przepływomierz masowy Promass Q.

 

Przepływomierz, którego zasada działania oparta jest o efekt Coriolisa, został opracowany specjalnie do zastosowań w przemyśle nafty, gazu oraz spożywczym.