Targi Techniki Gazowniczej odbędą się w kieleckim  ośrodku już za miesiąc. Obecnie udział w wydarzeniu potwierdziło ponad 50 firm. Merytorycznym uzupełnieniem wystawy będą konferencje i warsztaty.

 

 

Targi Techniki Gazowniczej odbędą się w kieleckim  ośrodku już za miesiąc. Obecnie udział w wydarzeniu potwierdziło ponad 50 firm. Merytorycznym uzupełnieniem wystawy będą konferencje i warsztaty.

 

Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS organizowane od początku we współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa  to  wyjątkowa okazja do spotkania w jednym miejscu ekspertów z branży gazowniczej, do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz nawiązania dobrych relacji biznesowych i handlowych. Mocnym merytorycznym uzupełnieniem nieco mniejszej niż przed pandemią wystawy będą konferencje i warsztaty.

 

Warto przypomnieć, że wydarzenie honorowym patronatem objęły: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Urząd Dozoru Technicznego. Branżowy patronat nad wystawą EXPO-GAS piastuje natomiast Naczelna Organizacja Techniczna.

 

W pierwszym dniu Targów branżowi specjaliści będą mogli wziąć udział w konferencji „Zielone Gazownictwo – wyzwania systemowe i technologiczne”. Poruszane podczas niej będą zagadnienia dotyczące: w pierwszej sesji „Wyzwań systemowych zielonego ładu” – znajdziemy tu Polski Zielony Ład, strategie: wodorowo-środowiskową, biometanową, metanową oraz Politykę Surowcową Państwa. Poznamy między innymi unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące funduszy. Tę sesję wspierały będą Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sesja numer dwa to uwarunkowań technologicznych dla rynku gazu. Podczas sesji trzeciej uczestnicy będą mogli zapoznać się  wyzwaniami naukowymi dla sektora energii i gazu. Po każdej sekcji odbędą się panele dyskusyjne na wyżej wymienione tematy. Podczas kolejnego dnia Targów EXPO-GAS tradycyjnie już odbędą się warsztaty techniczne w zakresie standaryzacji.

 

Zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia https://www.targikielce.pl/expo-gas, gdzie już 20 sierpnia rozpocznie się rejestracja online dla zwiedzających, która potrwa do 13 września.

 

Zapraszamy do Targów Kielce od 15 do 16 września 2021 roku.

EXPO-GAS 2021 już we
wrześniu w Targach Kielce
29 stycznia 2021