Zapotrzebowanie na ropę wciąż jest zauważalne, jednak to gaz jest surowcem, który odnotowuje zwiększony popyt. Wydobycie ropy naftowej jest coraz bardziej kosztowne i wymaga od firm inwestowania w nowe technologie umożliwiające efektywne pozyskanie tego surowca.

 

Ponadto, wahania cen w tym sektorze nie pomagają przedsiębiorcom podejmować decyzji inwestycyjnych, gdyż wiążą się one ze zbyt dużym ryzykiem.Błękitne paliwo jest obecnie pozycjonowany jako surowiec sprzyjający budowaniu idei gospodarki niskoemisyjnej. Szacunki Międzynarodowej Agencji Energetyki (IEA) przewidują, że wartość inwestycji w sektorze gazowym wzrośnie do 2040 roku do prawie 10 bln USD. Większość tych inwestycji będzie skupiona na rozwoju obszaru downstream, którego wartość w tym czasie wzrośnie do 6,9 bln USD. Zaletą gazu mogą się także okazać jego duże zasoby, dzięki czemu wahania cen surowca nie powinny podlegać tak znacznym wahaniom jak ropa.

Obecnie liderzy firm z sektora nafty i gazu muszą podejmować decyzje i reagować na zmiany w bardzo nieprzewidywalnym otoczeniu gospodarczym. Wskazuje na to coroczne globalne badanie PwC dotyczące opinii prezesów firm na świecie „19th Annual Global CEO Survey”.

Dwa najczęściej wskazywane ryzyka dla branży nafty i gazu to: niestabilność geopolityczna na co wskazało 89% liderów firm oraz zmiany regulacyjne– tak wskazało 87% z nich.

Źródło: pwc.pl

 

 

Gaz - alternatywą w drodze do budowania
gospodarki niskoemisyjnej
30 listopada 2017