Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne i rozdziałem 4 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM przystąpił do opracowania aktualizacji Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2020-2029 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Konsultacje dotyczące Planu trwają do 5 września br.

 

Wszystkich zainteresowanych obecnych i potencjalnych użytkowników systemu przesyłowego zapraszamy do zapoznania się z projektem Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju. Ewentualne uwagi należy zgłaszać w ciągu 21 dni tj. do 5 września 2019 r. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: planrozwoju@gaz-system.pl

 

Kolejnym etapem opracowywania Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju będzie przeanalizowanie uwag, sugestii i oczekiwań oraz przedstawienie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju do uzgodnienia.

 

Fot./ Źródło: GAZ-SYSTEM S.A.

Gaz-System rozpoczął konsultacje projektu strategii rozwoju sieci przesyłu gazu
29 sierpnia 2019