Międzynarodowa Konferencja i Szkolenie
Projektowanie BIM

Building Information Modelling

22-23 maja 2018 - Warszawa

 

W imieniu magazynu NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE, organizatora wydarzenia, mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do współtworzenia i udziału w Międzynarodowej Konferencji Projektowanie BIM - Building Information Modelling, która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2018 roku w Warszawie.

Misją i celem konferencji jest wymiana doświadczeń, opinii i poglądów, upowszechnienie najnowszej wiedzy, przepisów prawnych, możliwości, korzyści i oszczędności oraz oferty rynkowej firm związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją konstrukcji i obiektów budowlanych oraz instalacji przemysłowych, a także wszelkich projektów realizowanych w technologii BIM.

 

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane czynniki wpływające na aktualną sytuację, rozwój, tendencje i przyszłość tego typu usługi w Polsce oraz w krajach UE. Poruszana tematyka obejmować będzie w szerokim zakresie zalety, oszczędności i korzyści techniczne, organizacyjne i ekonomiczne oraz zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności wynikające z nowoczesnym metod i rozwiązań komputerowego projektowania i realizacji obiektów, maszyn, konstrukcji i instalacji przemysłowych.

 

Podczas wydarzenia będą także omawiane obecne i przyszłe standardy i regulacje prawne związane z projektowaniem BIM i przetargami publicznymi w Polsce oraz w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

 

Udział w formie prelekcji w naszej konferencji zapowiedzieli już m.in. przedstawiciele Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa, BIM Klastra, Data ComDesin Express, Dlubal Software, PMJ, PORR, SKANSKA, STRABAG, Tech Data Polska.

 

Poruszana podczas obrad tematyka obejmować będzie m.in.:

 

DZIEŃ PIERWSZY - 22.05

 

Sesja POWITALNA

- Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

- Polska Izba Inżynierów Budownictwa

- Izba Architektury

 

Sesja RYNEK I TENDENCJE ROZWOJU

- Projektowanie w BIM w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju

- Możliwości i korzyści wynikające z modelowania informacji o budynku - od koncepcji, poprzez projektowanie i realizację inwestycji aż do oddania do użytku i eksploatację

- Zwiększanie jakości i efektywności pracy architektów, projektantów, mechaników, elektryków, instalatorów rur i wentylacji, geodetów oraz konstruktorów

 

Sesja DOŚWIADCZENIA I WYBRANE REALIZACJE

- Zastosowanie BIM w praktyce na wybranych przykładach krajowych i zagranicznych

- Zarządzanie i kontrola inwestycji: analiza kosztów, ilości materiałów i czasu realizacji

- Co tak naprawdę daje projektowanie w technologii BIM?

 

Sesja ROZWIĄZANIA DLA INFRASTRUKTURY

- BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych i komunalnych

- Możliwości usprawnień i udogodnień na wybranych przykładach

- Budownictwo drogowe i mostowe

 

Sesja BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

- Możliwości zastosowania w projektowaniu i realizacji obiektów w budownictwie

mieszkaniowym i biurowym

- Hale produkcyjne, magazyny i konstrukcje stalowe i żelbetowe w technologii BIM

- Korzyści z projektowania w BIM w specjalistycznym budownictwie przemysłowym

 

Sesja WSPÓŁPRACA MIĘDZYBRANŻOWA

- Wprowadzenie do technologii BIM i efektywnej współpracy międzybranżowej

- Standardy BIM w Polsce i na świecie

- Sporządzanie dokumentacji projektowej a realizacja inwestycji

 

DZIEŃ DRUGI - 23.05

 

Sesja BIM DLA ARCHITEKTÓW

- Specyfika pracy architektów a oferowane przez rynek rozwiązania

- Oprogramowanie typu BIM dla architektów

- Stosowanie BIM w praktyce inżyniera architekta

 

Sesja BIM DLA KONSTRUKTORÓW I INSTALATORÓW

- Oprogramowanie typu BIM dla inżynierów projektantów

- Różnorodność oferowanych rozwiązań dla inżynierów i instalatorów

- Nowe możliwości dla konstruktorów i instalatorów 

 

Sesja INWESTOR, PROJEKTANT, WYKONAWCA 

- Dlaczego inwestor i wykonawca powinni przejść na BIM?

- Korzyści dla inwestorów i wykonawców

- Harmonogramowanie, kosztorysowanie, planowanie budowy

 

Sesja GEODEZJA, TECHNOLOGIE POMIAROWE i PRZETWARZANIA DANYCH

- Nowoczesne technologie pomiarowe - pomiary geodezyjne, skanowanie laserowe i GIS jako źródła danych przestrzennych do modelowania 3D obiektów w technologii BIM

- Ewolucja w pomiarach geodezyjnych dla budownictwa, przemysłu i infrastruktury  

- Pomiarowy sprzęt geodezyjny i hardware w zastosowaniach BIM, konwersja danych pomiarowych do BIM

 

Sesja LEGISLACJA - POLSKA, UE, ŚWIAT

- BIM w przetargach publicznych, standardy i legislacja – Polska i Unia Europejska

- Kontrakty infrastrukturalne i budowlane a BIM - aktualne i planowane regulacje prawne w tym zakresie w Polsce i Europie

- EIR - Wymagania BIM w zamówieniach publicznych i prywatnych na wybranych przykładach

 

DZIEŃ TRZECI - SZKOLENIA - 24.05

 

SZKOLENIE 1: BIM DLA ARCHITEKTÓW (6h)

SZKOLENIE 2: BIM DLA PROJEKTANTÓW (6h)

 

(program w trakcie potwierdzeń)

 

Tematyka konferencji obejmować będzie produkty, usługi i technologie przeznaczone dla odbiorców reprezentujących m.in. poniższe branże i obszary zastosowań:

 

- Architekci, geodeci, inżynierowie i projektanci

- Inżynierowie i firmy projektowe i inżynierskie

- Firmy budowlane i wykonawcze
- Dostawcy technologii i materiałów budowlanych

- Inwestorzy, deweloperzy, zarządcy obiektów i budynków

- Inspektorzy i kierownicy kontraktów i budów, nadzór budowlany

 

Reprezentujących branże i dziedziny:

 

- Architektura przemysłowa

- Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe komunalne i infrastrukturalne

- Specjalistyczne budownictwo komunalne, inżynieryjne, infrastrukturalne i ochrony środowiska

- Firmy, fabryki i zakłady przemysłowe

- Petrochemia, chemia, ciepłownictwo i energetyka

- Gaz ziemny, ropa naftowa i petrochemia

- Przemysł architektoniczny i projektowy

- Przemysł instalacyjny, produkcyjny, maszynowy, spożywczy i przetwórczy

- Usługi w zakresie projektu, realizacji i eksploatacji obiektów, instalacji i konstrukcji

 

Zapraszamy do udziału i skorzystania z jednego z pakietów sponsoringowych naszej konferencji !

 

Proszę o kontakt w przypadku chęci uczestnictwa w naszym spotkaniu.

 

Z poważaniem,

 

Marcin Żupnik

Dyrektor Zarządzający

 

tel. kom. 577 717 017

e-mail: marcin.zupnik@media2.com.pl

 

Spotkanie pomyślane jest jako cykliczna konferencja branżowa organizowana raz do roku. Wydarzeniu towarzyszyć będą mające miejsce w dniu 24 maja szkolenia z zakresu projektowania w technologii BIM dla architektów i projektantów, kończące się uzyskaniem stosownego certyfikatu.

 

Nasz BIM projekt jest cały czas otwarty dla uczestników, firm i instytucji chcących jako sponsor, patron lub płatny uczestnik wziąć udział w majowym spotkaniu !

 

PROMOCYJNA PULA UCZESTNICTW:

 

Rejestracja i wniesienie opłaty rejestracyjnej do dnia 20.03.2018 r.
uprawnia do 200 zł zniżki z tytułu kosztów udziału w Konferencji.

 

Więcej informacji w Formularzu zgłoszeniowym (do pobrania powyżej).

 

 

 

SPONSOR:

 

 

 

PATRON MERYTORYCZNY:

 

 

 

 

PATRONI MEDIALNI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR:

Formularz zgłoszeniowy - Konferencja

Formularz zgłoszeniowy - Szkolenia