SPONSOR:

 

 

 

 

 

PARTNERZY:

 

 

 

 

 

 

 

PATRONI MEDIALNI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR:

 

 

 

 

Poruszana podczas obrad tematyka obejmować będzie m.in.:

 

DZIEŃ PIERWSZY - 11 PAŹDZIERNIKA

 

Sesja POWITALNA

- Ministerstwo Infrastruktury

- Polska Izba Inżynierów Budownictwa

- Izba Architektury

 

Sesja RYNEK I TENDENCJE ROZWOJU

- Projektowanie w BIM w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju

- Możliwości i korzyści wynikające z modelowania informacji o budynku - od koncepcji, poprzez projektowanie i realizację inwestycji aż do oddania do użytku i eksploatację

- Zwiększanie jakości i efektywności pracy architektów, projektantów, mechaników, elektryków, instalatorów rur i wentylacji, geodetów oraz konstruktorów

 

Sesja DOŚWIADCZENIA I WYBRANE REALIZACJE

- Zastosowanie BIM w praktyce na wybranych przykładach krajowych i zagranicznych

- Zarządzanie i kontrola inwestycji: analiza kosztów, ilości materiałów i czasu realizacji

- Co tak naprawdę daje projektowanie w technologii BIM?

 

Sesja BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

- Możliwości zastosowania w projektowaniu i realizacji obiektów w budownictwie mieszkaniowym i biurowym

- Korzyści z projektowania w BIM w specjalistycznym budownictwie przemysłowym

- Zastosowanie BIM w budownictwie petrochemicznym, chemicznym i energetycznym

 

Sesja BIM DLA KOSTRUKTORÓW I INSTALATORÓW

- Oprogramowanie typu BIM dla inżynierów projektantów

- Różnorodność oferowanych rozwiązań dla inżynierów i instalatorów

- Hale produkcyjne, magazyny i konstrukcje stalowe i żelbetowe w technologii BIM

 

Sesja ROZWIĄZANIA DLA INFRASTRUKTURY

- BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych i komunalnych

- Możliwości usprawnień i udogodnień na wybranych przykładach

- Budownictwo drogowe i mostowe

 

Sesja WSPÓŁPRACA MIĘDZYBRANŻOWA

- Wprowadzenie do technologii BIM i efektywnej współpracy międzybranżowej

- Standardy BIM w Polsce, UE i na świecie

- Sporządzanie dokumentacji projektowej a realizacja inwestycji

 

 

DZIEŃ DRUGI - 12 PAŹDZIERNIKA

 

Sesja BIM DLA ARCHITEKTÓW

- Specyfika pracy architektów a oferowane przez rynek rozwiązania

- Oprogramowanie typu BIM dla architektów

- Stosowanie BIM w praktyce inżyniera architekta

 

Sesja BIM DLA PRODUCENTÓW

- Idea BIM a procesy produkcyjne materiałów budowlanych

- Efektywny dialog projektowy z architektami i projektantami

- Możliwości zwiększanie implementacji produktów w dokumentacji budowlanej

 

Sesja BIM W INFRASTRUKTURZE

- Technologia BIM w projektach infrastrukturalnych

- Przykładowe zastosowania metodyki BIM w budownictwie drogowym, mostowym i kolejowym

- Metodyka BIM w zarządzaniu i utrzymywaniu infrastruktury

 

Sesja TECHNOLOGIE IT I POMIAROWE

- Nowoczesne technologie pomiarowe - pomiary geodezyjne, skanowanie laserowe, GIS, pojazdy UAV  jako źródła danych przestrzennych do modelowania 3D obiektów w technologii BIM

- Ewolucja w pomiarach geodezyjnych dla budownictwa, przemysłu i infrastruktury  

- Integracja procesów projektowania i budowy

 

Sesja INWESTOR, PROJEKTANT, WYKONAWCA 

- Dlaczego inwestor i wykonawca powinni przejść na BIM?

- Korzyści dla inwestorów i wykonawców

- Harmonogramowanie, kosztorysowanie, planowanie budowy

 

Sesja LEGISLACJA - POLSKA, UE, ŚWIAT

- BIM w przetargach publicznych, standardy i legislacja – Polska i Unia Europejska

- Kontrakty infrastrukturalne i budowlane a BIM - aktualne i planowane regulacje prawne w tym zakresie w Polsce i Europie

- EIR - Wymagania BIM w zamówieniach publicznych i prywatnych na wybranych przykładach

 

(program w trakcie potwierdzeń)

 

Tematyka kongresu obejmować będzie produkty, usługi, rozwiązania IT i technologie przeznaczone dla odbiorców reprezentujących m.in. poniższe branże i obszary zastosowań:

 

- Architekci, geodeci, inżynierowie i projektanci

- Inżynierowie i firmy projektowe i inżynierskie

- Firmy budowlane i wykonawcze
- Dostawcy technologii i materiałów budowlanych

- Inwestorzy, deweloperzy, zarządcy obiektów i budynków

- Inspektorzy i kierownicy kontraktów i budów, nadzór budowlany

 

Reprezentujących branże i dziedziny:

 

- Architektura przemysłowa

- Budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, komunalne i infrastrukturalne

- Specjalistyczne budownictwo komunalne, inżynieryjne, infrastrukturalne i ochrony środowiska

- Firmy, fabryki i zakłady przemysłowe

- Petrochemia, chemia, ciepłownictwo i energetyka

- Gaz ziemny, ropa naftowa, przemysł rafineryjny, paliwa płynne i gazowe

- Przemysł architektoniczny i projektowy

- Przemysł instalacyjny, produkcyjny, maszynowy, spożywczy i przetwórczy

- Usługi w zakresie projektu, realizacji i eksploatacji obiektów, instalacji i konstrukcji

 

Zapraszamy do udziału oraz do skorzystania z jednego z pakietów sponsoringowych naszego kongresu !

 

Proszę o kontakt w przypadku chęci uczestnictwa w naszym spotkaniu.

 

 

Z poważaniem,

 

Marcin Żupnik

Dyrektor Zarządzający

 

tel. kom. + 48 577 717 017

e-mail: marketing(at)media2.com.pl

Szanowni Państwo,

 

W imieniu magazynu NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE, organizatora wydarzenia, mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do współtworzenia i udziału w Międzynarodowym Kongresie Projektowanie BIM - Building Information Modelling, który odbędzie się w dniach 11-12 października 2023 roku w Warszawie.

 

Wydarzenie pomyślane jest jako cykliczny, branżowy kongres organizowany raz do roku. Spotkanie przeznaczone jest dla architektów, projektantów, dostawców materiałów i technologii budowlanych, inżynierów, wykonawców, kierowników budowy oraz inwestorów pracujących na każdym odcinku inwestycji realizowanej w technologii BIM.

 

Misją i celem kongresu jest wymiana doświadczeń, opinii i poglądów, upowszechnienie najnowszej wiedzy, przepisów prawnych, możliwości, korzyści i oszczędności oraz oferty rynkowej firm związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją konstrukcji i obiektów budowlanych oraz instalacji przemysłowych, a także wszelkich projektów realizowanych w technologii BIM.

 

Nasz projekt BIM jest otwarty dla uczestników, firm i instytucji chcących jako sponsor, patron lub płatny uczestnik wziąć udział w październikowym spotkaniu !

 

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane czynniki wpływające na aktualną sytuację, rozwój, tendencje i przyszłość tego typu usługi w Polsce oraz w krajach UE. Poruszana tematyka obejmować będzie w szerokim zakresie zalety, oszczędności i korzyści techniczne, organizacyjne i ekonomiczne oraz zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności wynikające z nowoczesnym metod i rozwiązań komputerowego projektowania i realizacji obiektów, maszyn, konstrukcji i instalacji przemysłowych.

 

Podczas wydarzenia będą także omawiane obecne i przyszłe normy, standardy i regulacje prawne związane z projektowaniem BIM i przetargami publicznymi w Polsce oraz w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

 

Udział w formie prelekcji w naszym kongresie zapowiedzieli już m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Bilfinger Tebodin, Dlubal Software, GE Industrial Solutions, GDDKiA, PMJ, PORR, WSC Graphisoft Center, Tekla, TORPOIL Oil & Gas.