Czytelnicy magazynu: kadra zarządzająca, techniczna i administracyjna wyższego i średniego szczebla, członkowie zarządów i dyrekcji, szefowie i pracownicy działów zamówień, zapatrzenia, rozwoju, organizacyjnych, technicznych, technologicznych, remontowych, utrzymania ruchu, inżynieryjnych i IT związanych z rynkiem, zakupami, handlem i dostawami produktów, usług i technologii w wymienionych powyżej jednostkach.

 

Zasięg: ogólnopolski.

 

 

Magazyn NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE jest nowocześnie redagowanym, niezależnym dwumiesięcznikiem, zajmującym się problematyką szeroko pojętej gospodarki przemysłowej w kraju i na świecie. Poruszana w piśmie problematyka obejmuje m.in. przemysł petrochemiczny, chemiczny, gazownictwa ziemnego, rafineryjny, energetyczny, ciepłowniczy, instalacyjny, specjalistycznego budownictwa infrastrukturalnego, komunalnego i przemysłowego, ochrony środowiska oraz paliw płynnych i gazowych i sektorów pokrewnych w kraju i na świecie.