Nadchodząca od nowego roku zmiana w ewidencjonowaniu odpadów wykorzystuje nowoczesne technologie. Prowadzenie ewidencji odpadów w formie elektronicznej w BDO pomoże uszczelnić system, zwiększyć kontrolę oraz uporządkować gospodarkę odpadami.

 

BDO czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest systemem informatycznym, który pozwala ewidencjonować odpady na każdym etapie ich wytwarzania, transportowania oraz zagospodarowania.

 

BDO wykorzystuje zaawansowane technologie umożliwiające obsługę wielu tysięcy użytkowników, którzy w tym samym czasie będą generować, np. karty przekazania odpadów. Baza danych o odpadach będzie wraz z rozwojem, wprowadzała nowe udogodnienia, tak aby była jak najbardziej funkcjonalna dla przedsiębiorców.  – W pewnym stopniu BDO będzie narzędziem przeciwdziałającym szarej strefie. Elektroniczna ewidencji pozwala  „na bieżąco” monitorować każdy transport odpadów. Podgląd na całą ścieżkę przekazywania odpadów poszczególnym podmiotom pozwala łatwiej wyłapać nieprawidłowości – wyjaśnia działanie systemu Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Zapisy znowelizowanej ustawy o odpadach kładą nacisk na likwidację zbiorczych kart przekazania odpadów oraz dokonywania wpisów w karcie ewidencji odpadów na bieżąco.

 

W przypadku dużych firm, które przeważnie korzystają z własnych programów do ewidencji odpadów uwzględniających dużo większe zakresy danych i są odpowiednio dostosowane do typu prowadzonej działalności, mogą zintegrować się z bazą za pomocą modułu API. Ważnym elementem tego systemu jest moduł integracyjny API, który daje możliwość zintegrowania oprogramowania firmowego z bazą BDO.

 

Korzystanie z API BDO nie jest obowiązkowe. Udogodnienie jest udostępniane bezpłatne. Firmy, które nie posiadają oddzielnego oprogramowania, będą mogły korzystać z BDO dostępnego przez przeglądarkę internetową.

 

                                  

Nowoczesne technologie
w walce z szarą strefą
23 grudnia 2019