Z danych URE wynika też, że w trzecim kwartale wzrosła ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. Na koniec trzeciego kwartału 2017 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 200 podmiotów, natomiast 106 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

 

W trzecim kwartale br. wolumen transakcji sprzedaży w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 3 846 032 MWh, natomiast na giełdzie towarowej - 17 347 395 MWh.

W wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. dostarczono: 2 485 032 MWh na rynku RDNG, 702 339 MWh na rynku RDBG i 14 160 024 MWh na rynku terminowym RTTG. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na rynku RDNG wyniosła 74,88 zł/MWh, na rynku RDBG 73,67 zł/MWh, zaś na rynku terminowym - 77,18 zł/MWh.

 

W III kwartale br. ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy wzrosła o 5,2% w porównaniu do III kwartału 2016 r. Dostawy gazu wysokometanowego z UE zmniejszyły się o 76%.

 

Marek Figiel

Źródło: URE

W trzecim kwartale 2017 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł ok 3,8 TWh, a w wyniku transakcji na TGE 17,3 TWh - wynika z informacji Urzędu Regulacji Energetyki.

Wzrost na rynku gazu ziemnego

 

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w październiku br. wyniósł 15 719 499 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 78,6 proc. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 13 918 534 MWh gazu, co oznacza ponad dwukrotny wzrost r/r - o 115,9 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 800 965 MWh, a więc o 23,5 proc. niższym niż w październiku roku 2016. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 302 778 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 31,4 proc. r/r) oraz 498 187 MWh na RDBg (wzrost o 9,7 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w październiku do poziomu 80,92 zł/MWh, czyli o 0,67 zł/MWh względem września br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 84,69 zł/MWh, o 0,27 zł/MWh więcej niż w poprzednim miesiącu.

 

Marek Figiel

 

Źródło: TGE

 

Podsumowanie rynku gazu


16 lutego 2023