Według zapowiedzi Polskiej Spółki Gazownictwa do 2022 roku prawie 90% Polaków uzyska dostęp do sieci gazowej.

 

Zarząd PGNiG SA zatwierdził nową Strategię Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na lata 2016 – 2022, która wchodzi w życie 1 lipca 2016 r. Dzięki jej realizacji PSG stanie się Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

Spółka przeprowadziła innowacyjny model wypracowania zapisów Strategii. Przez trzy miesiące pracownicy wszystkich szczebli, wykorzystując swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie, stworzyli nową koncepcję działania firmy.

 

Zarząd PSG i strona społeczna podpisały porozumienie, które zakończyło proces tworzenia nowej struktury organizacyjnej, strategii i systemu motywacyjnego.

 

Wspólnie opracowano optymalny, nastawiony na rozwój pakiet zmian w funkcjonowaniu PSG. Pozwoli on nie tylko na uratowanie 1300 miejsc pracy, ale także na podwyżki wynagrodzeń oraz lepszy pakiet świadczeń socjalnych dla pracowników. To pierwszy przypadek w historii gazownictwa, gdzie strategiczne decyzje dotyczące przyszłości przedsiębiorstwa zostały wypracowane i podjęte wspólnie przez pracowników i Zarząd.

 

Nowa Strategia zakłada zwiększenie ilości dystrybuowanego gazu, liczby nowych odbiorców oraz stałego wzrostu gazyfikacji gmin w Polsce. Planowany skumulowany wzrost wartości PSG w latach 2016 – 2022 wyniesie:

- 15,98 EBITDA (mld PLN)

- 79,06 Wolumen (mld m3)

- 350 600 Liczba nowych przyłączy (szt.)

- 60,79% Stopień gazyfikacji Kraju w 2022 r.

 

Zmiany obejmą także strukturę organizacyjną. Będzie ona przede wszystkim odpowiadać podziałowi administracyjnemu kraju. Uprości to współpracę z władzami samorządowymi i ułatwi klientom dostęp do usług. Ponadto zwiększy efektywność zarządzania oraz poprawi bezpieczeństwo dostaw. Będzie to także powrót do tradycyjnej struktury, w której to Gazownia jest miejscem załatwiania większości spraw miedzy dystrybutorem gazu, a klientem.

 

Nowy schemat jest trójszczeblowy i obejmuje:

- Centralę

- 17 Zakładów Gazowniczych,

- 167 Gazowni i 64 punkty gazownicze.

 

Zmiany pozwolą spółce zwiększyć efektywność zarządzania poprzez skrócenie ścieżek decyzyjnych, usprawnienie komunikacji i uniknięcie dublowania zadań na poziomie Zakładów i Oddziałów.  Przyniesie to ok. 60 mln zł oszczędności rocznie. Stanie się tak, przede wszystkim dzięki utworzeniu obszarów kompetencyjnych na poziomie Centrali Spółki. Jednym z celów wprowadzanych zmian jest dążenie do likwidacji tzw. białych plam na gazowej mapie Polski. Tylko 1434 gminy są zgazyfikowane z 2479 istniejących w Polsce.

 

Dlatego nowe Gazownie powstaną między innymi na obszarach, gdzie inwestycje są najbardziej potrzebne, czyli w północnej części Polski i na terenach podgórskich. Dzięki temu będzie można aktywnie wyrównywać różnice infrastrukturalne pomiędzy regionami Polski. PSG do 2022 roku chce zrealizować plan gazyfikacji 74 nowych gmin oraz przyłączenia do sieci około 350 tys. nowych odbiorców. Nowa struktura będzie bardziej przejrzysta i bliższa klientom. Obecnie decyzja dotycząca przyłączenia do sieci podejmowana jest na szczeblu Oddziałów i Zakładów. Po zmianach odbywać się będzie już na poziomie Gazowni.

 

Fot. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Źródło: energetyka24.com

Prawie 8 mld złotych
na sieć gazową w Polsce
23 sierpnia 2019