Formularz prenumeraty

WYŁĄCZNIE DLA PRENUMERATORÓW DOSTĘPNE SĄ:

- PEŁNE ARCHIWUM INTERNETOWE

- DODATKOWE INFORMACJE, ANALIZY, ARTYKUŁY, PRZEGLĄDY I RAPORTY

 

Poruszana na łamach magazynu tematyka to m.in.:

 

- Rynek ropy naftowej, sieciowego gazu ziemnego i LNG oraz ich produktów

- Prognozy wydobycia, zużycia i rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego

- Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego oraz paliw i surowców energetycznych

- Nowe rynki a wzrost wydobycia i zużycia ropy naftowej i gazu ziemnego

- Energetyka gazowa a możliwości rozwoju sektora gazowniczego

- Budowa nowych oraz remonty, konserwacja i eksploatacja istniejących gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych oraz sieci i urządzeń gazowych

- Bierne (pokrycia lakiernicze, taśmy) i czynne (ochrona katodowa) zabezpieczenia przeciwkorozyjne oraz technologie napraw rurociągów gazowych, naftowych i przemysłowych

- Detekcja gazów palnych, toksycznych i tlenu

- Przenośne i stacjonarne mierniki i analizatory składu i jakości gazów

- Ekonomiczne i techniczne aspekty poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego

- Poszukiwania ropy i gazu metodami sejsmicznymi i wiertniczymi

- Projektowanie, budowa i eksploatacja kopalń i magazynów ropy naftowej i gazu ziemnego (podziemnych i naziemnych)

- Rurociągi przesyłowe i dystrybucyjne

- Paliwa węglowodorowe (etyliny, ON, LPG, gaz ziemny, LNG, CNG) i biopaliwa

- Rynek hurtowy i detaliczny paliw płynnych i gazowych

- Energetyka konwencjonalna, odnawialna i ciepłownictwo

- Energia z kogeneracji (skojarzona produkcja ciepła i mocy)

- Charakterystyka rynku energetycznego i ciepłowniczego w Polsce

- Najefektywniejsze ekonomicznie paliwa i surowce dla energetyki i ciepłownictwa

- Prognozy produkcji i zużycia energii elektrycznej i cieplnej

- Handel i obrót paliwami gazowymi i energią elektryczną

- Firmy integratorskie i inżynierskie w gospodarce przemysłowej

- Specjalistyczne budownictwo komunalne, przemysłowe i infrastrukturalne

- Przemysł produkcyjny, maszynowy i stalowy

- Służby utrzymania ruchu

- Instalacje przemysłowe i osprzęt instalacyjny

- Stalowe systemy inżynieryjne

- Tendencje i kierunki rozwoju rynku armatury przemysłowej

- Rodzaje i typy dostępnej armatury przemysłowej

- Armatura procesowa i automatyka przemysłowa

- Rynek stali konstrukcyjnej i rur stalowych

- Rury kompozytowe i z tworzyw sztucznych

- Wymienniki ciepła dla przemysłu

- Węże, złącza i szybkozłącza dla przemysłu

- Systemy automatyki, sterowania, wizualizacyjne, bilingowe i rozliczeniowe

- Systemy informatyczne dedykowane przemysłowi paliw i energii, systemy GIS i paszportyzacja sieci

- Rozwiązania z zakresu automatyki i IT dla uczestników Rynku Energii

- Optymalizacja produkcji i zużycia paliw i energii

- Systemy projektowania komputerowego

- Możliwości i korzyści wynikające z modelowania informacji o budynku BIM - od koncepcji, poprzez projektowanie, proces powstawania aż do oddania do użytku i eksploatację

- Projekty w technologii BIM w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji

- Postęp i pozycja rynkowa a dostęp do informacji w gospodarce przemysłowej

- Usługi doradcze, finansowe, techniczne i prawne

- Produkty, urządzenia, usługi i technologie dla w/w

 

Cena subskrypcji magazynu wynosi 120,00 zł brutto (w tym 8% VAT)/ 1 egzemplarz na rok (6 wydań w roku).

 

Do prenumeraty zagranicznej dolicza się koszty wysyłki, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.

 

Sposoby zamówienia prenumeraty:

- pocztą: redakcja magazynu NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE, ul. Stelmachów 22/1, 31-341 Kraków

- internetem: marketing(at)media2.com.pl

 

Prosimy o informowanie nas o zamiarze zaprenumerowania naszego pisma drogą e-mailową,
pocztową lub faksem posługując się poniższym formularzem zamówieniowym do pobrania.

Zachęcamy Państwa do zaprenumerowania naszego magazynu NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE. Dwumiesięcznika o rynku oraz produktach, usługach i technologiach dla gospodarki przemysłowej. Subskrypcja pisma pozwoli Państwu na stały i regularny dostęp do informacji, artykułów, analiz, komentarzy, przeglądów i raportów publikowanych na łamach naszej gazety.