W dniach 19-20 października 2020 r. ze studia w Warszawie prowadzony był w formule streamingowej VII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego, zorganizowany przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa, a jego tematem wiodącym były Perspektywy rozwoju rynku gazu.

 

Kongres otworzył prezes IGG dr Robert Perkowski podkreślając, że program obrad podejmuje kluczowe problemy branży gazowniczej w kontekście europejskiego zielonego ładu we wszystkich obszarach przemysłu gazowniczego.

 

Referat wprowadzający Zielony ład w gazownictwie przedstawiła Aleksandra Świderska, zastępca dyrektora departamentu elektroenergetyki w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W panelu dyskusyjnym moderowanym przez Wojciecha Jakóbika, redaktora naczelnego BiznesAlert.pl wzięli udział: prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Europejskiego Forum Energii, dr Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dr Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA, Artur Zawartko, Wiceprezes GAS-SYSTEM S.A., dr Jerzy Baehr, Partner Zarządzający, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii oraz Grzegorz Zieliński, Dyrektor, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

 

Drugi panel dyskusyjny poświęcony został tematowi: Przyszłość gazownictwa biometan. Referat wprowadzający „Rynek biometanu w Polsce i Unii Europejskiej” przedstawił Jarosław Wróbel, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA, a w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez prof. Jacka Dacha, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, wystąpili: autor referatu wprowadzającego oraz Aleksander Gabryś, EY Polska, Lider Zespołu ds. Dużych Projektów Infrastrukturalnych. prof. Krzysztof Biernat, Sieć Badawcza Łukasiewicz- Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Sylwia Koch – Kopyszko, Prezes Zarządu UPEBI – UniaProducentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Adam Wawrzynowicz, Kancelaria Wawrzynowicz&Wspólnicy oraz Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

 

Trzeci panel poświęcony był tematowi: Przyszłość gazownictwa wodór. Referat wprowadzający „Gazownictwo w polskiej strategii gospodarki wodorowej” przedstawił dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwoju oraz Magdalena Maj, Polski Instytut Ekonomiczny. W dyskusji prowadzonej przez Aleksandra Szpora, Polski Instytut Ekonomiczny wzięli udział: Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju, prof. Andrzej Osiadacz, Politechnika Warszawska, prof. Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska, prof. Jakub Kupecki, Instytut Energetyki oraz dr Grzegorz Tchorek, Uniwersytet Warszawski.

 

Roli gazu w energetyce poświęcona była czwarta debata kongresowa, a prezentacji wprowadzającej pt. Bezemisyjne sektory rynku energii dokonał prof. dr Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska a następnie moderował dyskusję w której uczestniczyli: dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju, prof. Konrad Świrski, Politechnika Warszawska /Prezes Zarządu Transition Technologies SA, Maciej Szambelańczyk – Partner, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, Marek Kulesa, Dyrektor Biura TOE – Towarzystwo Obrotu Energią oraz Bartłomiej Korzeniewski, Dyrektor Oddziału Obrotu Hurtowego PGNIG SA.

 

Piątą sesję kongresową otworzył referat prof. Stanisława Nagy, AGH w Krakowie, poświęcony kluczowym obszarom gazownictwa. W dyskusji moderowanej przez Adama Warzynowicza, uczestniczyli: Aleksandra Świderska, zastępca dyrektora departamentu elektroenergetyki w Ministerstwie Klimatu i Środowiska , dr Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych PGNiG SA, prof. Stanisław Nagy, AGH w Krakowie, dr Jakub Rak, Transition Technologies SA, Piotr Kuś, zastępca dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu, GAZ-SYSTEM S.A., Ireneusz Krupa, Prezes Zarządu PSG Sp. z o.o., Krzysztof Hnatio, Prezes Zarządu Gas Storage Poland Sp. z o.o. oraz Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

 

Ostatnią sesję problemową poświęconą instytucjonalnemu wsparciu rynku energii otwierała prezentacja wprowadzająca przygotowana przez Jarosława Wajera, EY Polska, Partner EY Consulting, który prowadził również dyskusję w której uczestniczyli: Grzegorz Żarski, doradca zarządu ds. rynków energii TGE, Adam Ogrodnik, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego oraz Maciej Kołaczek, departament regulacji i spraw międzynarodowych PGNiG SA.

 

Magazyn NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE objął wydarzenie patronatem medialnym.

 

Marek Nowacki

 

i

 

VII Kongres Polskiego
Przemysłu Gazowniczego
23 października 2020