Formularz zamówienia

Książka obejmuje m.in. tematykę:

- perspektyw i metod poszukiwań surowców energetycznych,

- monitoringu podziemnych magazynów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz inżynierii złożowej,

- sejsmiki wielowymiarowej w aspekcie metodycznym, technicznym i ekonomicznym,

- historii sejsmiki w odkryciach naftowych i gazowych,

- GIS, geodezji i nawigacji satelitarnej,

- sprzętu, usług i technologii dla celów poszukiwawczych.

 

Honorowym patronem publikacji jest prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki z AGH w Krakowie. Szeroki zakres tematyki, od historii odkryć naftowych oraz zastosowania badań sejsmicznych w poszukiwaniach węglowodorów, poprzez monitorowanie podziemnych zbiorników ropy i gazu, inżynierię złożową, aż po poszukiwania wód geotermalnych i nawigację satelitarną sprawia, że publikacja ta jest doskonałym źródłem uzupełnienia informacji z tych dziedzin. Ze wstępu:

 

- Rozwój współczesnej cywilizacji opiera się na wykorzystaniu dwóch podstawowych surowców naturalnych, jakimi są ropa naftowa i gaz ziemny. Firmy naftowe angażują olbrzymie fundusze na poszukiwanie nowych złóż tych kopalin. Pod względem perspektywiczności i zasobności w ropę naftową i gaz ziemny Polska nie należy do światowych potentatów. Krajowe złoża gazu ziemnego pokrywają około 1/3, a ropy naftowej jedynie kilka procent, naszego zapotrzebowania, zaś reszta pochodzi z importu. Dlatego mając na względzie strategiczne bezpieczeństwo państwa, jak również z przyczyn komercyjnych, stale prowadzone są poszukiwania nowych krajowych złóż tych surowców. Posiadanie własnych zasobów jest zasadne również z punktu widzenia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu.

 

Sejsmika jest również znakomicie sprzedającą się usługą na rynkach zagranicznych oferowaną firmom naftowym, inwestującym w poszukiwania węglowodorów. Podstawowym rynkiem dla sejsmiki od wielu lat jest Bliski Wschód i Afryka Północna. Na początku trzeciego tysiąclecia za obiecujące dla poszukiwań należy uznać rejony: Morza Kaspijskiego (nazywane „Zatoką Perską XXI wieku”), Syberii, Afryki Środkowej i Brazylii. W zależności od koniunktury na światowym rynku naftowym zmienia się wysokość i kierunek przepływu nakładów na badania sejsmiczne. Najbardziej efektywnym sposobem poszukiwania węglowodorów są badania sejsmiczne i dotychczas nikt na świecie nie wynalazł lepszej metody… .

 

Cena detaliczna książki pt. „Jak odkryć ropę naftową – wykrywanie i monitorowanie węglowodorów metodami sejsmicznymi” wynosi 60 zł brutto / 1 egzemplarz (w tym 5% VAT). Dostawa jest bezpłatna.

 

Sposoby zamówienia książki:

- pocztą: redakcja magazynu NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE, ul. Pielęgniarek 2/66, 31-201 Kraków

- internetem: marketing(at)media2.com.pl

Autor, członek międzynarodowych stowarzyszeń geofizyków, wnikliwie analizując światowy rynek poszukiwań sejsmicznych w odniesieniu do polskich firm poszukiwawczych (tereny perspektywiczne, kierunek rozwoju metod geofizycznych, podział rynku usług sejsmicznych, reakcje rynku na ceny ropy i sytuację polityczną itd.), umożliwia oszacowanie ich pozycji na tym rynku i potencjału rozwoju.