Formularz zamówienia

Wszystkie te problemy w dużym stopniu zostały już pomyślnie rozwiązane tak, że dziś nie stanowią już szczególnie istotnego problemu. Ale przekonanie o tym protestujących jest niezmiernie trudne.

 

Spis treści:

 1. Wstęp – str. 4

 2. Odpady jako paliwo – str. 17

 3. Regulacje prawne dotyczące spalania odpadów – str. 33

 4. Rola spalarni w systemie gospodarki odpadami – str. 47

 5. Historia spalania odpadów – str. 58

 6. Technologie spalania odpadów – str. 67

 7. Piroliza, zgazowanie, plazma – nowe technologie? – str. 74

 8. Odzysk energii podczas spalania odpadów – str. 90

 9. Powstawanie zanieczyszczeń w procesie spalania odpadów – str. 104

 10. Oczyszczanie spalin – str. 130

 11. Odpady wtórne – str. 143

 12. Eksploatacja spalarni odpadów – str. 162

 13. Paliwo z odpadów – wytwarzanie, status prawny, wykorzystanie – str. 176

 14. Oddziaływanie na środowisko spalarni odpadów – str. 192

 15. Zamiast podsumowania – str. 211

 

- Zamysłem autora było przygotowanie monografii, która w całościowy sposób przybliży czytelnikom problem spalania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych, dostarczy rzetelnych, obiektywnych informacji oraz rozwieje krążące wokół tego problemu mity. Powinna być ona przydatna zarówno dla praktyków, jak i studentów, a także wszystkich zainteresowanych tematem.

 

Z wielką przyjemnością przeczytałem monografię napisaną przez dr hab. inż. Grzegorza Wielgosińskiego, profesora PŁ zatytułowaną „Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – wybrane zagadnienia”. /…/ Oceniam, że te 200 stron będzie stanowiło podstawową lekturę nie tylko dla studentów, ale także dla inżynierów kierunków studiów inżynieria i ochrona środowiska.

– z recenzji prof. dr hab. inż. Romana Zarzyckiego

 

Cena detaliczna książki pt. „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – wybrane zagadnienia ” wynosi 60 zł brutto / 1 egzemplarz (w tym 8% VAT). Dostawa jest bezpłatna.

 

Sposoby zamówienia książki:

- pocztą: redakcja magazynu NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE, ul. Pielęgniarek 2/66, 31-201 Kraków

- internetem: marketing(at)media2.com.pl

 

 

 

Spalanie odpadów budzi wiele kontrowersji i protestów społecznych. Bardzo trudno jest uzyskać akceptację społeczną na lokalizację dla tego typu inwestycji. Przeciwnicy podnoszą wiele argumentów takich jak: czarny dym emitowany z komina, emisja dioksan i furanów oraz metali ciężkich, toksyczność i problem zagospodarowania wtórnych odpadów z procesu spalania, hałas, wzmożony ruch śmieciarek, uciążliwość zapachowa (odory), obecność much, gryzoni, zagrożenia dla zdrowia czy wreszcie spadek wartości nieruchomości w pobliżu spalarni.