Inwestycje takie jakie budowa Baltic Pipe czy rozbudowa Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu zapewnią realną dywersyfikację i uniezależnienie się od dostaw gazu z jednego kierunku. Rozwój infrastruktury gazowej tworzy trwałe fundamenty pod rozwój polskiej energetyki i całej gospodarki  – powiedział wiceprezes GAZ-SYSTEM Artur Zawartko podczas uroczystego otwarcia 39. Zjazdu Gazowników. Tegoroczny zjazd, który odbywa się w dniach 14-15 marca 2019 r. w Warszawie został zorganizowany w rocznicę 100-lecia pierwszego takiego wydarzenia.

 

Wiceprezes GAZ-SYSTEM podkreślił, że spółka staje w tej chwili przed wyzwaniami, których realizacja na trwale wpisze się w zmiany zachodzące w sektorze gazowym w Polsce. –  Jeśli chodzi o branżę gazową Polska w tej chwili jest, a w najbliższych latach będzie jeszcze w większym stopniu, wielkim placem budowy. W latach 2019-2022 GAZ-SYSTEM będzie wdrażał największy ze swoich dotychczasowych planów inwestycyjnych. Zrealizujemy w tym czasie kilkaset projektów o łącznej szacowanej wartości około 11 miliardów złotych – powiedział Artur Zawartko.

 

Wiceprezes Zawartko wśród najważniejszych projektów realizowanych w tej chwili przez Grupę Kapitałową GAZ-SYSTEM – poza Baltic Pipe i rozbudową Terminalu LNG – wymienił także rozbudowę połączeń gazowych z sąsiednimi krajami w tym m.in. Litwą, Słowacją i Ukrainą. Dodał, że dla spółki priorytetem jest także konsekwentna rozbudowa krajowego systemu przesyłowego.– Realizacja tych inwestycji przybliża dzień, w którym rynek gazowy w naszym kraju stanie się prawdziwie konkurencyjny. Dzięki nim Polska stanie się bezpieczniejsza, a polskie firmy handlujące gazem będą miały realną możliwość wyboru źródła pozyskiwania tego surowca – ocenił prezes Zawartko.

 

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele czołowych firm sektora gazowego, uczelni wyższych, instytutów naukowych oraz administracji państwowej. Wystąpienia wygłosili m.in. Luis Bertran, który pełni obecnie funkcję Sekretarza Generalnego IGU (International Gas Union) oraz David Carroll, Prezydent IGU w latach 2015-2018 i członek Komitetu Wykonawczego IGU w latach 2018 – 2021. W wydarzeniu udział wzięli również dyrektorzy w GAZ-SYSTEM – Sławomir Sieradzki i Aneta Korda-Burza.

 

39. Zjazd Gazowników odbywa się w dniach 14-15 marca 2019 w Warszawie. Jego organizatorami są Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS), Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG). Historia wydarzenia korzeniami sięga 1919 r., kiedy to w dniach 23-25 kwietnia odbył się w Warszawie I Ogólnopolski Zjazd Gazowników Polskich. Tegoroczny zjazd odbywa się w rocznicę 100-lecia tego wydarzenia. Zjazd jest okazją do wymiany doświadczeń zawodowych i prezentacji najnowszych trendów branży gazowniczej oraz integracji środowiska branżowego.

 

Fot./ źródło: Gaz-System

 

Wiceprezes Artur Zawartko: Dzięki inwestycjom w infrastrukturę branża gazownicza w Polsce staje przed szansą
na trwały, wieloletni rozwój
21 marca 2019