29 listopada 2017
Wzrosła ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy

Z danych URE wynika też, że w trzecim kwartale wzrosła ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. Na koniec trzeciego kwartału 2017 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 200 podmiotów, natomiast 106 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

 

W trzecim kwartale br. wolumen transakcji sprzedaży w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 3 846 032 MWh, natomiast na giełdzie towarowej - 17 347 395 MWh.

W wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. dostarczono: 2 485 032 MWh na rynku RDNG, 702 339 MWh na rynku RDBG i 14 160 024 MWh na rynku terminowym RTTG. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na rynku RDNG wyniosła 74,88 zł/MWh, na rynku RDBG 73,67 zł/MWh, zaś na rynku terminowym - 77,18 zł/MWh.

 

W III kwartale br. ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy wzrosła o 5,2% w porównaniu do III kwartału 2016 r. Dostawy gazu wysokometanowego z UE zmniejszyły się o 76%.

 

Marek Figiel

Źródło: URE