29 listopada 2017
Wzrost płynności na hurtowych rynkach gazu

We wrześniu zwiększyła się wielkość obrotów na dziewięciu największych europejskich hubach gazowych osiągając najwyższy od sześciu miesięcy poziom.


Dziewięć największych europejskich hubów gazowych (TTF, NBP, NCG, GPL, CEGH, PSV, TRS, ZTP, PEG) zwiększyło płynność obrotów we wrześniu br., osiągając poziom najwyższy od sześciu miesięcy - ponad 4 000 TWh, wzrastając tym samym o około 630 TWh od marca br.

Dla porównania we wrześniu 2016 poziom ten był równy ok. 4 000 TWh. Jako przyczynę podaje się wzmożenie handlu pozagiełdowego, którego obroty we wrześniu br. wyniosły 2 550 TWh, o 19 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, jednak o 11 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

W przypadku hubu NBP, lepsze rezultaty wynikały z nasilonego eksportu do UE, w sierpniu br. obejmował prawie 1 500 TWh, a we wrześniu ponad 1 850 TWh. Silny skok wolumenu odnotowano na dwóch niemieckich hubach: NCG - ponad 130 TWh (najwyższy od 6 miesięcy) i GPL - ponad 110 TWh (najwięcej od ponad 30 miesięcy). Na pozostałych hubach PEG Nord, TRS, PSV i ZTP obroty zwiększyły się kolejno o 46 proc., 46 proc., 71 proc. i 42 proc. Na NBP i TTF obroty wyniosły odpowiednio ponad 780 i 630 TWh.

 

Krzysztof Wiśniewski

 

Źródło: CIRE/ Monitor Gazowy